کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری     نقشه برداری، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد و املاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند تطبیق مساحت، حدود و […]

نمایش مطلب ارسال نظر